P??atek Centrum - Zaopatrzenie Ortopedyczne

zaopatrzenie ortopedyczne, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie

P??atek Centrum - Zaopatrzenie Ortopedyczne - witamy!

zyczenia


aktualności centrum płatek

2015-06-24

Aktywny Samorz?d 2015

aktywny samorz?d 2015

Uwaga Wnioskodawcy! W dniu 3 lutego 2015 roku na stronie internetowej PFRON pojawi?? si? komunikat w sprawie realizacji programu "Aktywny Samorz?d" w 2015 roku,...

aktywny samorz?d 2015

2013-08-14

P??atek Centrum na spotkaniu integracyjnym w ??niatowie

p??atek centrum na spotkaniu integracyjnym w ??niatowie

P??atek Centrum uczestniczy?? w tegorocznym spotkaniu integracyjnym Domu Pomocy Spo??ecznej w ??niatowie, którego has??em przewodnim by??o: "Piosenka jest...

p??atek centrum na spotkaniu integracyjnym w ??niatowie