P??atek Centrum - Zaopatrzenie Ortopedyczne

zaopatrzenie ortopedyczne, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie

Aktualno??ci

 

 

Zapraszamy Serdecznie do kontaktu z nami :)

Jeste??my czynni od poniedzia??ku do pi─?tku w godzinach 9 - 17 :)

 

Pozdrowienia,

Centrum P??atek


2015-06-24

Aktywny Samorz─?d 2015

aktywny samorz─?d 2015

Uwaga Wnioskodawcy! W dniu 3 lutego 2015 roku na stronie internetowej PFRON pojawi?? si─? komunikat w sprawie realizacji programu "Aktywny Samorz─?d" w 2015 roku,...

aktywny samorz─?d 2015

2013-08-14

P??atek Centrum na spotkaniu integracyjnym w ??niatowie

p??atek centrum na spotkaniu integracyjnym w ??niatowie

P??atek Centrum uczestniczy?? w tegorocznym spotkaniu integracyjnym Domu Pomocy Spo??ecznej w ??niatowie, którego has??em przewodnim by??o: "Piosenka jest...

p??atek centrum na spotkaniu integracyjnym w ??niatowie

2013-06-18

WNIOSKI DO POBRANIA

wnioski do pobrania

  WNIOSKI DO POBRANIA: Szczecin - Miejski O??rodek Pomocy Rodzinie Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o nap─?dzie elektrycznym Pomoc w utrzymaniu...

wnioski do pobrania

2012-07-17

Aktywny samorz─?d Zapraszamy !!!

Centrum P??atek pragnie przybli??y─? Pa??stwu program "Aktywny Samorz─?d" Program „Aktywny samorz─?d” umo??liwi samorz─?dom aktywniejsze w??─?czenie si─? w dzia??ania na rzecz inkluzji spo??ecznej osób niepe??nosprawnych. Dzia??ania przewidziane w programie uzupe??ni─? plany...

aktywny samorz─?d zapraszamy !!!