P??atek Centrum - Zaopatrzenie Ortopedyczne

zaopatrzenie ortopedyczne, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie

Aktywny Samorz─?d 2015

Aktywny Samorz─?d 2015

Uwaga Wnioskodawcy!

W dniu 3 lutego 2015 roku na stronie internetowej PFRON pojawi?? si─? komunikat w sprawie realizacji programu "Aktywny Samorz─?d" w 2015 roku, którego tre??─? udost─?pniamy poni??ej. W za??─?czeniu tabela ilustruj─?ca zmiany w kierunkach dzia??a?? oraz warunkach brzegowych, obowi─?zuj─?cych realizatorów programu, w stosunku do ubieg??ego roku.

PONI??EJ DO POBRANIA DRUKI WNIOSKÓW OBOWI─?ZUJ─?CE W 2015 r.
WCZE??NIEJSZE WNIOSKI DOTYCZY?üY WY?ü─?CZNIE POPRZEDNICH LAT, W ROKU 2015 S─? NIEAKTUALNE I NIE B─?D─? PRZYJMOWANE.

 

 

 

 

Komuniukat PFRON Komuniukat PFRON

 

Aktywny Samorz─?d - zmiany 2015 r. Aktywny Samorz─?d - zmiany 2015 r.

 

 

Obszar C zadanie 2 UTRZYMANIE SPRAWNO??CI TECHNICZNEJ POSIADANEGO WÓZKA O NAP─?DZIE ELEKTRYCZNYM

 

 

 

 

INFORMACJE ZE STRONY: http://mopr.szczecin.pl

 

Data dodania: 2015-06-24