Płatek Centrum - Zaopatrzenie Ortopedyczne

zaopatrzenie ortopedyczne, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie

Aktywny samorząd Zapraszamy !!!

Aktywny samorząd Zapraszamy !!!


Centrum Płatek pragnie przybliżyć Państwu program "Aktywny Samorząd"
Program „Aktywny samorząd” umożliwi samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

    pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
    pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
    pomoc w zakupie urządzeń lektorskich
    pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich
    dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania
    pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
    pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
    pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
    pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu)


Data dodania: 2012-07-17