P??atek Centrum - Zaopatrzenie Ortopedyczne

zaopatrzenie ortopedyczne, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie

O firmie

Szanowni Pa??stwo,

Z przyjemno??ci─? pragniemy Pa??stwu przedstawi─? ofert─? najpopularniejszych produktów oferowanych przez Centrum P?üATEK refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i wspó??finansowanych przez Pa??stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe??nosprawnych, Miejski O??rodek Pomocy Rodzinie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Na naszej stronie znajdziecie Pa??stwo nie tylko specjalistyczne zaopatrzenie ortopedyczno-rehabilitacyjne ale te?? wiele towarów do profilaktyki medycznej.

Centrum P?üATEK cechuje m.in. wykwalifikowany personel – do??wiadczeni fizjoterapeuci, którzy od 2005 r. pomagaj─? pacjentom w wyborze i w dopasowaniu sprz─?tu rehabilitacyjno ortopedycznego.

Fizjoterapeuci pracuj─?cy w Centrum P?üATEK pomagaj─? równie?? z za??atwieniu wszelkich formalno??ci zwi─?zanych z refundacj─? i dofinansowaniami z NFZ, MOPR i PCPR.

Centrum P?üATEK - Wasz kompetentny partner w dziedzinie zaopatrzenia rehabilitacyjno- ortopedycznego.