P??atek Centrum - Zaopatrzenie Ortopedyczne

zaopatrzenie ortopedyczne, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie

Ambona podp??rka czteroko??owa

Ambona podp??rka czteroko??owa
Nazwa produktu:Ambona podp??rka czteroko??owa
Cena:Zapytaj
Dostępność:Tak

Cechy produktu:

- rama wykonana ze stali,
- mi?kkie pod??okietniki z mo??liwo??ci? p??ynnej regulacji wysoko??ci,
- p??ynnie regulowany k?t uchwytów oraz ich d??ugo???,
- kó??ka tylne z hamulcem,
- opony gumowe 3’’.

Zastosowanie:

sprz?t pomocniczo-rehabilitacyjny wspomagaja pionizacj? i poruszanie si?.

Parametry techniczne:

Szeroko???: 64 cm
D??ugo???: 75 – 90 cm
Wysoko??? urz?dzenia: 109 – 152 cm
Wysoko??? pod??okietników od pod??o??a: 97 – 140 cm
D??ugo??? pod??okietników wraz z uchwytami: 60 – 83 cm
G???boko??? wyci?cia elementu tapicerowanego: 30 cm
Szeroko??? wyci?cia elementu tapicerowanego: 36 cm
Maksymalne obci???enie: 120 kg

 

Kod zaopatrzenia wyrobu medycznego: P.123

Refundacja NFZ(limit): 240 z?? - 70%

Dop??ata pacjenta: od 72 z??

Dop??ata do ambony wynosi 432 z??.

zadaj pytanie o ambona podp??rka czteroko??owa