P??atek Centrum - Zaopatrzenie Ortopedyczne

zaopatrzenie ortopedyczne, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie

Podp??rka czteroko??owa Yola

Podp??rka czteroko??owa Yola
Nazwa produktu:Podp??rka czteroko??owa Yola
Cena:Zapytaj
Dostępność:Na zamówienie

Cechy produktu:

Podpórka czteroko??owa o nowoczesnym wygl?dzie wykonana z wytrzyma??ego aluminium. Konstrukcja opiera si? na ramie krzy??akowej oraz owalnym przekroju rurek, dzi?ki czemu znacznie podwy??szona zosta??a wytrzyma??o??? na nacisk. Powlekana farb? z metalicznym po??yskiem. Wyposa??ona w hamulce z zaciskiem postojowym, wytrzyma??e siedzisko z oparciem, podr?czn? torb?. Posiada pe??ne ko??a o w?skim przekroju i ??rednicy 8” wykonane z materia??u o podwy??szonej wytrzyma??o??ci na ??cieranie z funkcj? sk??adania do transportu.

Parametry techniczne:

Szeroko??? ca??kowita: 62 cm
Szeroko??? wewn?trzna: 46,5 cm
G???boko??? ca??kowita: 69 cm
Wysoko??? uchwytu od pod??o??a: 53,5 cm
Wysoko??? ca??kowita: 79,5-92,5 cm
Wymiar siedziska: 46,5 cm x 26 cm
Waga: 7,6 kg
Maksymalne obci???enie: 130 kg
+/-  0,5 - 1 cm

 

Produkt dost?pny na zamówienie

 

Kod zaopatrzenia wyrobu medycznego: P.123

Refundacja NFZ(limit): 240 z?? - 70%

Dop??ata pacjenta: od 72 z??

dodatkowe obrazy podp??rka czteroko??owa yola

zadaj pytanie o podp??rka czteroko??owa yola