P??atek Centrum - Zaopatrzenie Ortopedyczne

zaopatrzenie ortopedyczne, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie

Streeter dla doros??ych

Streeter dla doros??ych
Nazwa produktu:Streeter dla doros??ych
Cena:Zapytaj
Dostępność:Na zamówienie

Balkonik na czterech ko??ach sk??adany do nauki chodzenia.

Otwarta rama pozwala na swobodne naturalne poruszanie si?.
Teleskopowa konstrukcja umo??liwia regulacj? wysoko??ci a tym samym dopasowanie do Wzrostu pacjenta tak aby podparcie umo??liwia??o maksymaln? stabilno???.
Z??o??ony na zupe??nie p??asko zajmuje bardzo ma??o miejsca.
Automatyczny sysytem blokowania kó?? tylnych zabezpiecza przed odjechaniem chodzika do ty??u i upadkiem ,podczas chwilowego odpoczynku i podpierania si? po??ladkami.

  

Parametry techniczne:

Streeter large:

wysoko??? r?czek- min.59cm max.72cm
d??ugo??? ca??kowita-min. 84cm max.96 cm
szeroko??? wewn?trzna-41cm
szeroko??? ca??kowita-59cm

Streeter Xlarge:

wysoko??? r?czek- min.70cm max.88cm
d??ugo??? ca??kowita-min. 85cm max.102 cm
szeroko??? wewn?trzna-45cm
szeroko??? ca??kowita-63cm

 

Istniej? dwa rozmiary dla dzieci:streeter small (kolor czerwony) , streeter medium (be??owy) 

 

Produkt dost?pny na zamówienie

zadaj pytanie o streeter dla doros??ych