P??atek Centrum - Zaopatrzenie Ortopedyczne

zaopatrzenie ortopedyczne, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie

Streeter dla dzieci

Streeter dla dzieci
Nazwa produktu:Streeter dla dzieci
Cena:Zapytaj
Dostępność:Na zamówienie

Balkonik na czterech ko??ach sk??adany dla dzieci.

Otwarta rama pozwala na swobodne naturalne poruszanie si?.
Teleskopowa konstrukcja umo??liwia regulacj? wysoko??ci a tym samym dopasowanie do wzrostu pacjenta tak aby podparcie umo??liwia??o maksymaln? stabilno???.
Z??o??ony na zupe??nie p??asko zajmuje bardzo ma??o miejsca.
Automatyczny sysytem blokowania kó?? tylnych zabezpiecza przed odjechaniem chodzika do ty??u i upadkiem , kiedy pacjent utraci na moment stabilno??? , b?d?? b?dzie potrzebowa?? wsparcia i oprze si? po??ladkami.

 

   

Parametry techniczne:


Streeter small:
wysoko??? r?czek- min.44cm max.56cm
d??ugo??? ca??kowita-min 65cm max 74cm
szeroko??? wewn?trzna-34cm
szeroko??? ca??kowita-51cm

 

Streeter medium:

wysoko??? r?czek- min.46cm max.59cm
d??ugo??? ca??kowita-min. 76cm max.91 cm
szeroko??? wewn?trzna-38cm
szeroko??? ca??kowita-56cm

 

Istniej? dwa rozmiary dla doros??ych :streeter large (kolor zielony) , streeter Xlarge (niebieski)

 

Produkt dost?pny na zamówienie

zadaj pytanie o streeter dla dzieci