P??atek Centrum - Zaopatrzenie Ortopedyczne

zaopatrzenie ortopedyczne, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie

Dwucz─???ciowy pas piersiowo-l─?d??wiowo-krzy??owy

Dwucz─???ciowy pas piersiowo-l─?d??wiowo-krzy??owy
Nazwa produktu:Dwucz─???ciowy pas piersiowo-l─?d??wiowo-krzy??owy
Cena:Zapytaj
Dost─Öpno┼Ť─ç:Tak

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Dwucz─???ciowa orteza piersiowo-l─?d??wiowo-krzy??owa z podpaszkami wykonana z lekkiej a??urowej gumy ortopedycznej, wyposa??ona anatomicznie wyprofilowane stalki ortopedyczne w odcinku l─?d??wiowo-krzy??owym i piersiowym oraz naramienne ta??my doci─?gowe stabilizuj─?ce barki pacjenta. W miar─? ust─?powania dolegliwo??ci w odcinku piersiowym kr─?gos??upa, istnieje mo??liwo??─? u??ywania wyrobu w cz─???ci l─?d??wiowo-krzy??owej.
Stosowana szczególnie przy dolegliwo??ciach w dolnym odcinku Th i na pograniczu TH-L. Przy akceptacji pacjenta optymalne rozwi─?zanie w z??amaniach kr─?gos??upa, w przebiegu osteoporozy i przy chorobie Scheuermana o ci─???kim przebiegu.
Charakteryzuje si─? bardzo du??─? skuteczno??ci─? stabilizacji oraz bezpiecze??stwem u??ytkowania a system weryfikacji podaje, ??e nie istnieje dyskomfort u??ytkowania wyrobu.

W?üA??CIWO??CI
   - Wyrób przyjazny dla skóry pacjenta - sznurówka wykonana zosta??a ze specjalnej gumy ortopedycznej zawieraj─?cej g??ównie bawe??n─?, która jest oboj─?tna dla skóry pacjenta,
   - Du??a skuteczno??─? stabilizacji - dzi─?ki zastosowaniu unikatowych wyprofilowanych stalek ortopedycznych oraz dopracowaniu odpowiedniego kszta??tu uda??o si─? uzyska─? wyj─?tkow─? skuteczno??─? stabilizacji w po??─?czeniu cz─???ci piersiowej i l─?d??wiowo-krzy??owej,
   - Komfort u??ytkowania - po??─?czenie stabilizacji odcinka piersiowego i l─?d??wiowo-krzy??owego eliminuje konieczno??─? stosowania niewygodnego sprz─?tu ortopedycznego.

 Ortez─? mo??na stosowa─? w przypadkach:
   - ostrych zespo??ów bólowych w odcinku l─?d??wiowo-krzy??owym,
   - dyskopatii wielopoziomowej,
   - osteoporozie,
   - niestabilno??ci kr─?gos??upa,
   - kr─?gozmyku l─?d??wiowego,
   - kompresyjnego z??amania kr─?gos??upa na tle osteoporotycznym (po wcze??niejszej konsultacji z lekarzem),
   - rwy kulszowej,
   - zwyrodnie?? kr─?gos??upa w odcinku l─?d??wiowo-krzy??owym i piersiowym,
   - po zabiegach operacyjnych (ortopedia, neurochirurgia).

Ortezy nie nale??y stosowa─? w przypadkach:
   - ??wie??ych ran
   - otar─? naskórka,
   - egzem skórnych,
   - alergii skórnych

 

Kod Zaopatrzenia: M.059

Refundacja NFZ: 400Z?ü - 90%

Dop??ata pacjenta: od 40 z??

dodatkowe obrazy dwucz─???ciowy pas piersiowo-l─?d??wiowo-krzy??owy

zadaj pytanie o dwucz─???ciowy pas piersiowo-l─?d??wiowo-krzy??owy