P??atek Centrum - Zaopatrzenie Ortopedyczne

zaopatrzenie ortopedyczne, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie

Ko??nierz Campa

Ko??nierz Campa
Nazwa produktu:Ko??nierz Campa
Cena:Zapytaj
Dostępność:Tak

Ko??nierz Campa

- Schorzenia, dysfunkcje i urazy wymagaj?ce podtrzymania
- stabilizacji lub ograniczenia ruchomo??ci w obr?bie ko??czyny górnej i obr?czy barkowej,
- podostre zespo??y bólowe, stany zapalne i urazy tkanek mi?kkich,
- podtrzymanie opatrunków gipsowych,
- profilaktyka podwichni?? stawu ramiennego przy pora??eniach i niedow??adach.
- Z??amania i leczenia uzupe??niaj?ce
- Pooperacyjne usztywnienie kr?gów szyjnych

 

Dost?pne rozmiary: M

Kod zaopatrzenia: M.061

Refundacja NFZ - 80 z?? - 90%

Dop??ata pacjenta: od 8 z??

dodatkowe obrazy ko??nierz campa

zadaj pytanie o ko??nierz campa