P??atek Centrum - Zaopatrzenie Ortopedyczne

zaopatrzenie ortopedyczne, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie

Ko??nierz ortopedyczny Philadelphia

Ko??nierz ortopedyczny Philadelphia
Nazwa produktu:Ko??nierz ortopedyczny Philadelphia
Cena:Zapytaj
Dostępność:Tak

Ko??nierz ortopedyczny Philadelphia

Zastosowanie i w??a??ciwo??ci
- sztywny, bardzo lekki,
- posiada otwór tracheotomijny oraz otwory dla swobodnego przep??ywu powietrza,
- przenikalny dla promieni RTG, CT, MRI,
- unieruchomienie szyjnego odcinka kr?gos??upa,
- odci???enie dla elementów stawowych,
- stabilizacja, pomoc w rehabilitacji,
- w stanach pooperacyjnych, do zastosowania nag??ego i transportowego.
- Mo??liwo??? rozbudowy do ortezy po??gorsetowej szyjno-piersiowej lub szyjno-czaszkowej (dodatkowe elementy konstrukcyjne).

 

Kod zaopatrzenia: M.061

Refundacja NFZ - 80 z?? - 90%

Dop??ata pacjenta: od 8 z??

dodatkowe obrazy ko??nierz ortopedyczny philadelphia

zadaj pytanie o ko??nierz ortopedyczny philadelphia