P??atek Centrum - Zaopatrzenie Ortopedyczne

zaopatrzenie ortopedyczne, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie

Ko??nierz szyjny - ortopedyczny typu Florida - z usztywnieneim

Ko??nierz szyjny - ortopedyczny typu Florida - z usztywnieneim
Nazwa produktu:Ko??nierz szyjny - ortopedyczny typu Florida - z usztywnieneim
Cena:Zapytaj
Dostępność:Tak

Ko??nierz szyjny - ortopedyczny typu Florida - z usztywnieniem

Zastosowanie i w??a??ciwo??ci
- W zespo??ach bólowych przy zmianach zniekszta??caj?cych i dyskopatiach odcina szyjnego kr?gos??upa
- W leczeniu schorze?? mi???ni szyi, odci???a kr?gos??up szyjny
- Pozwala na stopniow? korekcj? oraz ustawienie g??owy w ró??nych pozycjach
- Cz???ciowo unieruchamia i koryguje kr?gos??up szyjny, podpiera i stabilizuje
- W zmianach zwyrodnieniowych szyjnego odcinka kr?gos??upa
- W leczeniu uzupe??niaj?cym w urazach ??uchwy
- Ostry lub chroniczny syndrom bolesno??ci szyi
- Po zdj?ciu naci?gaczy kr?gów szyjnych
- Przy dysfunkcjach stawów mi?dzykr?gowych

 

Kod zaopatrzenia: M.062

Refundacja NFZ - 35z?? - 90%

Dop??ata pacjenta: od 3,50 z??

dodatkowe obrazy ko??nierz szyjny - ortopedyczny typu florida - z usztywnieneim

zadaj pytanie o ko??nierz szyjny - ortopedyczny typu florida - z usztywnieneim