P??atek Centrum - Zaopatrzenie Ortopedyczne

zaopatrzenie ortopedyczne, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie

Kamizelka ortopedyczna

Kamizelka ortopedyczna
Nazwa produktu:Kamizelka ortopedyczna
Cena:Zapytaj
Dostępność:Tak

Cechy produktu:
•    ustala rami? w przywiedzeniu i rotacji wewn?trznej,
•    pozwala na regulacj? zgi?cia w stawie ??okciowym w zakresie 90°-120°,
•    posiada dodatkowy element zabezpieczaj?co-odci???aj?cy d??o??,
•    umo??liwia zminimalizowanie okresu stosowania opatrunków gipsowych,
•    du??e mo??liwo??ci regulacji,
•    konstrukcja maksymalnie zbli??ona do klasycznego opatrunku Desaulta,
•    wykonana z materia??ów o wyj?tkowej trwa??o??ci, zapewniaj?cych jednocze??nie maksymalny komfort u??ytkowania,
•    kolor granatowy,
•    wersja uniwersalna.

Zastosowanie:
leczenie, doleczanie kontuzji i urazów obszaru barku, obr?czy barkowej, stawu ramiennego i ??okciowego wymagaj?ce unie-ruchomienia ko??czyny w przywiedzeniu i rotacji wewn?trznej, stany zapalne i zmiany zwyrodnieniowe wymagaj?ce unieru-chomienia i odci???enia ko??czyny górnej, zwichni?cia stawu barkowo-obojczykowego lub mostkowo-obojczykowego.

 

Kod wyrobu medycznego: L.052

Refundacja NFZ ( limit ): 150 - 90%

Dop??ata pacjenta: od 80 z??

dodatkowe obrazy kamizelka ortopedyczna

zadaj pytanie o kamizelka ortopedyczna